Aktuálně

Rekonstrukce ul. Zadní Libice nad Doubravou

V případě tohoto projektu se jednalo o kompletní rekonstrukci stávajícího nezpevněného povrchu komunikace v ul. Zadní v Libici nad Doubravou. Součástí projektu byl i návrh nové dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

Komunikace bude s novým povrchem z ACO 11 s jednostranným příčným sklonem. Dešťové vody budou odváděny pomocí nových betonových dešťových vpustí do kanalizace. Veřejné osvětlení bude provedeno na nových osvětlovacích sloupech, které budou typově stejné jako sloupy v částech Městyse, kde již bylo veřejné osvětlení reonstruováno. 

V rámci projektu došlo i k narovnání vlastnických vztahů, kdy občané měli přeplocené pozemky až na pozemky ve vlastnictví Městyse Libice nad doubravou. Při realizaci stavby dojde k přemístění tohoto oplocení na hranice pozemků..

 

  • lenka.sebelova@ax-sro.cz
  • (+420) 732 984 566
  • Jana Zábrany 554, Humpolec

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém