Profil

Předmět činnosti

Našim zákazníkům nabízíme zpracování projektů od studie až po prováděcí dokumentaci stavby. Zároveň stavebníka zastupujeme při realizaci v rámci autorského dozoru a technického dozoru investora. Naši pracovníci vlastní autorizaci v oboru pozemního stavitelství a dopravních staveb, kterou uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Specializujeme se zvláště na:

  • rodinné domy, objekty občanského vybavení
  • silnice, chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy
  • interiéry, zahrady

Rodinné domy, objekty občanského vybavení (obchody apod.)

V tomto oboru nabízíme projekty novostaveb i rekonstrukcí v programu ArchiCad včetně zpracování 3D vizualizací.

Silnice, chodníky, cyklostezky, zpevněné plochy

Zde rovněž zpracováváme projekty novostaveb i rekonstrukcí, včetně souvisejících kanalizací, vodovodů, veřejného osvětlení a dalčích sítí technického vybavení.

Interiéry, zahrady

Součástí naší činnosti jsou i návrhy interiérú a zahrad.

  • lenka.sebelova@ax-sro.cz
  • (+420) 732 984 566
  • Jana Zábrany 554, Humpolec

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém