Realizace

Chodník ul. Nádražní, Humpolec

Jedná se o opravu stávajících chodníků v ul. Nádražní od křížení s ul. Okružní po křižovatku u vlakového nádraží. Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60mm s ohraničením pomocí obrubníků. Silniční obrubníky budou použité stávající kamenné, záhonové obrubníky budou betonové. Stavba  se skládá ze 2 úseků označených „A“ a „B“. Úsek č. „A“ je dlouhý 119,9m, začíná u ul. Okružní a končí u vjezdu do areálu firmy STATUS.  Úsek č. „B“ je dlouhý 84,2m, začíná u vjezdu do areálu firmy STATUS a končí u vlakového nádraží. Okolní travnaté plochy budou osety travou. Současně dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení a pokládce chráničky pro metropolitní síť.

HIP
Ing. Libor Novák

Projektant
Lenka Šebelová
Libor Kučera

Klient
Město Humpolec


Celková plocha
800 m2

Celková plocha komunikací
615 m2

Stav
DSP

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém