Realizace

Chodník Vilémov

Jedná se o výstavbu chodníku v místě stávající nezpevněné pěšiny v jihozápadní části obce. Chodník bude proveden s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva tl. 100mm s ohraničením pomocí betonových obrubníků. Stavba se skládá z 1 úseku délky 65,6m. Chodník začíná odbočením ze stávající nezpevněné cesty a končí napojením na stávající komunikaci zajišťující obslužnost přilehlých RD. Okolní travnaté plochy budou doplněny tříděnou zeminou a osety travou.

HIP
Ing. Libor Novák

Projektant
Lenka Šebelová

Klient
Město Humpolec

Celková plocha
165 m2

Celková plocha komunikací
100 m2

Stav
DUR

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém