Realizace

Rekonstrukce ulice Zadní Libice nad Doubravou

Jedná se o rekonstrukci stávající nezpevněné komunikace v ul. Zadní zajišťující dopravní obslužnost v části městyse s výstavbou rodinných domů. Rekonstrukce bude provedena mezi křížením s ul. Lhotecká, Na Čihadlech a Sokolovecká. Rekonstrukce spočívá ve zřízení nové skladby komunikace s povrchem z ACO 11S, osazení obrubníků a rekonstrukci dešťových vpustí. Zároveň dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení.

HIP
Ing. Libor Novák

Projektant
Lenka šebelová

Klient
Městys Libice nad Doubravou


Celková plocha
1200 m2

Celková plocha komunikací
1100 m2

Stav
DSP

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém